Privacyverklaring

Deze mededeling is gelaagd, zodat u gemakkelijk de informatie kunt vinden die op u van toepassing is. Klik door naar de koppen of subkoppen van de specifieke gebieden die hieronder zijn vermeld om de volledige tekst te lezen.

Aan het einde van dit document vindt u een verklarende woordenlijst om u te helpen de betekenis van sommige in deze privacyverklaring gebruikte termen te begrijpen.

Lees deze Privacykennisgeving en elke andere privacykennisgeving of kennisgeving van eerlijke verwerking die wij bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken zorgvuldig door, aangezien deze bedoeld is om u te helpen begrijpen welke informatie wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen en hoe u uw informatie kunt bijwerken, beheren, exporteren en verwijderen.

Deze Privacykennisgeving vormt een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen dat ook niet doen.

Wij zijn de Marketing Lounge Partnership Limited (MLP) en zijn de moedermaatschappij van verschillende rechtspersonen, waarvan de details zijn te vinden op Companies House.

Deze privacyverklaring wordt uitgegeven namens de MLP Group, dus wanneer wij in deze privacyverklaring "wij", "ons" of "onze" noemen, verwijzen wij naar de desbetreffende onderneming in de MLP Group die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

MLP Groep

Moedermaatschappij

The Marketing Lounge Partnership Limited (MLP), een vennootschap, opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 06467245, met maatschappelijke zetel in de Cow Shed, Walnut Tree Farm, Lower Stretton, Cheshire, Verenigd Koninkrijk, WA4 4PG.

ICO-referentienummer: Z1417385

Dochterorganisaties
 • MLP Fulfilment Services Limited, een in Engeland en Wales opgerichte en geregistreerde onderneming met ondernemingsnummer 08293983, met maatschappelijke zetel in de Cow Shed, Walnut Tree Farm, Lower Stretton, Cheshire, Verenigd Koninkrijk, WA4 4PGICO Referentienummer: Z3440243
 • Mottcombe Lowndes Limited, een in Engeland en Wales opgerichte en geregistreerde onderneming met ondernemingsnummer 12812641, met maatschappelijke zetel in de Cow Shed, Walnut Tree Farm, Lower Stretton, Cheshire, Verenigd Koninkrijk, WA4 4PGICO Referentienummer: Z2931132

Websites

De volgende websites vallen onder deze privacyverklaring:

Controller

The Marketing Lounge Partnership Limited treedt op als verantwoordelijke ( voor alle organisaties binnen de groep die onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring vallen. Dit betekent dat The Marketing Lounge Partnership (MLP) bepaalt welke gegevens door elke organisatie binnen de groep worden verzameld, hoe deze gegevens worden gebruikt en hoe deze gegevens worden beschermd.

MLP host en beheert campagnes namens klanten. Wij hosten en beheren die campagnes als een verwerker die optreedt namens die klanten, die de verantwoordelijke zijn voor de persoonsgegevens die wij namens die verantwoordelijkenverzamelen, verwerken, delen en overdragen. Wij raden u aan de privacyverklaring op elke campagnewebsite rechtstreeks te raadplegen.

Onze inzet voor u

Wij respecteren uw recht op privacy en verbinden ons ertoe deze te beschermen en de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Wij zullen uw persoonsgegevens altijd veilig bewaren. Wij zullen duidelijk en open met u zijn over waarom wij uw Persoonsgegevens verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Als u keuzes of rechten hebt, zullen wij u die uitleggen en uw wensen respecteren.

Als u vragen hebt over deze Privacykennisgeving of de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

Postadres

De koeienstal, 
Walnut Tree Farm, 
Lower Stretton, 
Cheshire 
WA4 4PG
Verenigd Koninkrijk.

E-mail

dco@mlp.agency.

Wij hebben IT Governance Europe Ltd aangewezen als onze vertegenwoordiger in de EU. Als u uw rechten krachtens de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (EU GDPR) wilt uitoefenen, of vragen hebt met betrekking tot uw rechten of algemene privacykwesties, kunt u een e-mail sturen naar onze vertegenwoordiger op eurep@itgovernance.eu.

Zorg ervoor dat u onze bedrijfsnaam vermeldt in alle correspondentie die u naar onze vertegenwoordiger stuurt.

Wij kunnen verschillende soorten Persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven, afhankelijk van onze relatie met u

Identiteitsgegevens

Inclusief titel, voornaam, achternaam, andere namen, geboortedatum, leeftijd of e-mailadres.

Andere identificatiemiddelen

Telefoonnummer, of paspoort.

Contactgegevens

Inclusief uw contactadres, factuuradres, e-mailadres of telefoonnummer(s).

Locatiegegevens

Wij kunnen uw locatiegegevens verzamelen aan de hand van uw IP-adres of telefoonzones.

Wij kunnen aankoopbewijzen, factuurnummers, persoonlijke en bedrijfsfactuuradressen of handelsrekeningnummers verzamelen.

Transactiegegevens

Omvat gegevens over betalingen aan en van u en andere gegevens over diensten die u van ons hebt afgenomen.

Betalingsgegevens

Betalingen aan klanten worden als beloningsprikkel verricht via BACS-betaling of cheques waarbij gebruik wordt gemaakt van de informatie van de betrokkene die is opgenomen in andere identificatiemiddelen. Eventuele betalingen aan leveranciers worden op dezelfde manier verricht met gebruikmaking van informatie in MLP Account Software.

Technische gegevens

Inclusief IP-adres, uw inloggegevens, tijdzone-instelling en locatie, types en versies van browserplugin, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website of onze Apps.

Profielgegevens

Omvat uw e-mail en wachtwoord, de diensten die u hebt gebruikt op onze website [of onze Apps], uw gebruik van sociale mediafuncties op onze Website [of onze Apps] voor [verificatie, feedback, reacties op enquêtes en dergelijke informatie die u aan ons verstrekt].

Gebruiksgegevens

Omvat informatie over hoe u onze Website gebruikt, de bronnen die u opent, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek of een geopende e-mail, de tijd die u op die pagina's doorbrengt, unieke apparaat-id's, de URL (Uniform Resource Locator) clickstream naar, via en van onze website en andere diagnostische gegevens.

Voor succesvolle kandidaten is verdere informatie nodig, zoals het nationale verzekeringsnummer, referentiegegevens, paspoort of rijbewijs voor DBS-controles en rechten om in het Verenigd Koninkrijk te werken.

Marketing- en communicatiegegevens

Omvat uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren en verslagen van onze correspondentie met u.

Wij kunnen technologieën gebruiken, zoals tracking pixels (ook wel 1×1 pixels of pixel tags genoemd), om bovenstaande informatie te verzamelen uit uw interactie met e-mails die wij u sturen. Dit stelt ons in staat onze marketing te richten, wat leidt tot relevantere e-mails aan onze abonnees. Het helpt ons ook om abonnees te identificeren die niet betrokken zijn bij onze marketing e-mails, zodat we ze kunnen verwijderen uit onze verzendlijsten. Voor meer informatie over de tracking pixels zie onze

Chat sessies

Deze informatie omvat online chatsessies en de chatgeschiedenis van eerdere sessies. Voor vragen van klanten via chatsessies en mondelinge communicatie moet een verificatie in twee stappen worden uitgevoerd

Bijzondere categorie persoonsgegevens

Onder deze privacyverklaring worden door MLP geen gegevens van bijzondere aard verzameld.

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens , zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde Gegevens kunnen worden afgeleid van uw Persoonsgegevens, maar worden wettelijk niet beschouwd als Persoonsgegevens omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat een bepaalde functie van de Website gebruikt.

Indien wij echter Geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw Persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als Persoonsgegevens, die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze Privacymededeling.

Wij kunnen verschillende methoden gebruiken om gegevens van en over u te verzamelen via onze websites, website live chat, per telefoon, en via een , met inbegrip van LinkedIn, Facebook en Twitter.

Rechtstreeks door u verstrekte persoonsgegevens

U kunt ons uw Persoonsgegevens verstrekken door het invullen van formulieren, enquêtes, vragenlijsten of beoordelingen op onze Website, door te solliciteren om voor of met ons te werken of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail, chat of anderszins. Dit omvat Persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

 • Registreren om onze Apps, Website of diensten te gebruiken, of om algemene, marketing- of commerciële informatie te ontvangen;
 • Het indienen van contact-/aanvraagformulieren

Gegevens die wij verzamelen wanneer u onze websites en apps gebruikt

Telkens wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij automatisch Persoonsgegevens, waaronder technische gegevens over uw apparaat, uw surfacties en -patronen, inhoud en gebruiksgegevens. Wij verzamelen deze gegevens met behulp van Cookies, server logs en andere soortgelijke technologieën zoals pixels, tags en andere identificatoren om uw voorkeuren te onthouden, om te begrijpen hoe onze Website en Apps worden gebruikt, en om onze marketingaanbiedingen aan te passen en de klantreizen voortdurend te verbeteren.

Zie onze Cookie Notice voor meer informatie.

Informatie die wij van derden ontvangen

Wij kunnen Persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden, zoals:

 1. Apparaatgegevens van de volgende partijen:
 2. Contact-, financiële en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten.
 3. Technische gegevens en apparaatgegevens van de volgende partijen:
 4. Informatie over onze kandidaten van referenten, wervingsbureaus en sociale media zoals LinkedIn;
 5. Fraudepreventietool https://fingerprintjs.com/ en https://www.transunion.com/
 6. Adresopzoekingen, waarbij dederde partij alleen een postcode krijgt. https://api.getaddress.io
 7. Zoeken naar lengte- en breedtegraden, en dederde partij alleen een postcode sturen. https://api.postcodes.io
 8. Car Registration / made and model lookups, waarbij de3e partij alleen een Car Registration ontvangt. https://uk1.ukvehicledata.co.uk
 9. Google Translate / Gebruikt om informatieve tekst binnen een klantvraag op campagne-gerelateerde websites te vertalen van de ene taal naar de andere. https://cloud.google.com/translate/data-usage

Informatie die wij ontvangen uit openbare bronnen

Identiteits- en contactgegevens uit publiek beschikbare bronnen zoals het UK Companies House en het kiesregister in het Verenigd Koninkrijk. Publiek beschikbare gegevensbronnen worden gebruikt voor het opzoeken van de postcode en het adres of de voertuigregistratie.

Unieke aanvraagnummers

Wanneer u een dienst met een uniek toepassingsnummer wilt installeren of verwijderen of wanneer een dergelijke dienst automatische updates zoekt, kunnen dat nummer en informatie over uw installatie, bijvoorbeeld het type besturingssysteem, naar ons worden verzonden.

Algemeen

Wij hebben uw Persoonsgegevens nodig om zaken te doen en u onze diensten aan te bieden. Meestal gebruiken wij uw Persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer u vóór de verwerking toestemming hebt gegeven.
 • Wanneer wij een contract moeten uitvoeren dat wij met u gaan of zijn aangegaan.
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan die belangen.
 • Als we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

UK GDPR/EU GDPR Rechtmatige grondslag tabel

De onderstaande tabel beschrijft de manieren waarop wij van plan zijn uw Persoonsgegevens te gebruiken, en op welke Rechtmatige Basis wij ons daarvoor baseren. Waar nodig hebben wij ook aangegeven wat onze legitieme belangen zijn.

Voor meer informatie over de rechtsgrondslag die wij gebruiken om uw gegevens te verwerken onder de GDPR van het VK en de GDPR van de EU, zie onze tabel met rechtsgrondslagen hieronder of neem contact met ons op.

[agni_section_heading divide_line="" sub_heading="Rechtmatige Basis Tabel"]
WETTIGE BASIS DOEL VOORBEELDEN
Contractueel

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens op de basis dat het voor ons noodzakelijk is om onze diensten en producten aan u te leveren.

Wanneer u een dienst verkoopt of koopt en/of onze Apps en Website gebruikt of zich bij ons registreert, gaat u een contract met ons aan.

Onboarding

Wanneer u zich registreert als nieuwe klant of leverancier, een incentive of voordeel claimt of deelneemt aan een van onze loyaliteitsprogramma's.

Wij kunnen uw persoonlijke, contact-, technische, profiel- en marketing- en communicatiegegevens gebruiken.

Dienstverlening

Om onze diensten te kunnen leveren of te ontvangen in fysieke of digitale vorm.

Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij MLP hebt aangevraagd en om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.

De uitvoering en distributie van fysieke en digitale producten aan onze gebruikers.

Wanneer wij uw chatsessies beheren en opslaan.

Wij gebruiken uw persoonlijke, contact-, technische, profiel- en marketing- en communicatiegegevens om u onze diensten te leveren.

Accountbeheer
 • Wanneer wij rekeningen beheren, betalingen aannemen of ontvangen, transacties afhandelen, reageren op vragen, verzoeken om terugbetaling en klachten.
 • Wanneer we geld innen en terugvorderen dat aan ons verschuldigd is

Wij gebruiken Identiteitsgegevens, Contactgegevens, Loyaliteitsgegevens, Betalingsgegevens, Transactiegegevens om accounts te beheren.

Relatiebeheer 

Om onze relatie met u te beheren, wat kan inhouden:

 • U op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of Privacykennisgeving;
 • U op de hoogte stellen van wijzigingen in de toepassing, de verwerking van diensten, de levering van uw diensten en stimulansen.
 • Orders verwerken
 • U vragen een recensie achter te laten of een enquête in te vullen.

Wij gebruiken identiteitsgegevens, andere identificatiegegevens, contactgegevens, locatiegegevens, transactiegegevens, profielgegevens, marketing- en communicatiegegevens en chatsessies om onze relatie met u te beheren.

Communicatie

Om u te kunnen contacteren met betrekking tot updates of informatieve mededelingen in verband met de functies, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.

De behandeling van de informatie die u ons verstrekt, stelt ons in staat u doeltreffend te antwoorden. Wij kunnen deze vragen ook bijhouden voor toekomstige communicatie tussen ons en om aan te tonen hoe wij tijdens onze contractuele relatie met u hebben gecommuniceerd.

Wij gebruiken identiteitsgegevens, contactgegevens, transactiegegevens, profielgegevens, marketing- en communicatiegegevens en chatsessies om ons te helpen met u te communiceren.

Gerechtvaardigd belang

Wanneer wij ons hierop beroepen, zullen wij een beoordeling van legitieme belangen uitvoeren om ervoor te zorgen dat wij alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positieve als negatieve) en uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in overweging nemen en tegen elkaar afwegen.

Onze legitieme zakelijke belangen wegen niet automatisch zwaarder dan uw belangen - wij zullen uw Persoonsgegevens niet gebruiken voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor u, tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn.

Ons bedrijf beheren

Wij bewaren Persoonsgegevens voor onze eigen legitieme zakelijke belangen. Dit heeft betrekking op ons bedrijfsbeheer, zodat wij onze diensten/producten veilig kunnen leveren:

 • Wanneer wij reageren op uw vragen en klachten, wanneer u geen gebruiker, klant of leverancier bent, of een potentiële klant, gebruiker of leverancier.
 • Wanneer wij onze verplichtingen uitvoeren die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en MLP.
 • Wanneer we trends monitoren zodat we onze diensten kunnen verbeteren Website en Apps

en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering.

Wij kunnen uw persoonlijke, contact-, technische, profiel- en marketing- en communicatiegegevens gebruiken.

Het is noodzakelijk om deze persoonsgegevens te verwerken voor onze legitieme belangen om ons bedrijf te runnen, administratieve en IT-diensten te verlenen, het netwerk te beveiligen, fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering.

Websites en Apps verzorgen en onderhouden.

Het is in ons legitieme belang om persoonsgegevens te verwerken voor onze legitieme belangen voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging en

 • om fraude te voorkomen.
 • om onze Websites, Apps en platforms aan te bieden en te onderhouden, met inbegrip van het monitoren van het gebruik ervan, probleemoplossing, gegevensanalyse en systeemtests die noodzakelijk zijn voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging) en om onze zakelijke, cyber- en juridische risico's te beperken.
 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier aan klanten wordt gepresenteerd, wat in ons legitieme belang is om gebruikers en klanten betrokken te houden bij onze website en diensten om te helpen bij de groei van ons bedrijf.

De persoonsgegevens die wij gebruiken om Websites en Apps aan te bieden en te onderhouden omvatten Identiteitsgegevens, Andere Identificatiegegevens, Contactgegevens, Locatiegegevens, Technische gegevens, Transactiegegevens, Profielgegevens, Chatsessies, Gebruiksgegevens, Loyaliteitsgegevens, Kandidaatgegevens, Marketing- en communicatiegegevens en Geaggregeerde gegevens.

Aanbevelingen en marketing

Het is in ons legitieme belang om marketing te gebruiken om ons bedrijf te laten groeien en de commerciële levensvatbaarheid te waarborgen door marketing te bedrijven en wij gebruiken persoonsgegevens om:

 • aanbevelingen doen over diensten die u zouden kunnen interesseren.
 • Om de doeltreffendheid te meten en te analyseren van de reclame die wij u aanbieden.
 • Om ervoor te zorgen dat onze marketing op uw interesses is afgestemd, om onze gegevens bij te houden en om u marketing aan te bieden zoals wettelijk is toegestaan.
 • Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn en die nodig zijn voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien).

Wij gebruiken persoonsgegevens van bestaande klanten voor deze doeleinden en deze gegevens omvatten Identiteitsgegevens, Andere Identificatiegegevens, Contactgegevens, Locatiegegevens, Technische gegevens, Transactiegegevens, Profielgegevens, Chatsessies, Gebruiksgegevens, Loyaliteitsgegevens, Kandidaatgegevens, Marketing- en communicatiegegevens en Geaggregeerde gegevens.

Beveiliging 

Het is in ons legitieme belang om persoonsgegevens veilig te verwerken om de veiligheid van het netwerk te handhaven en:

 • om fraude te voorkomen wanneer gebruikers transacties verrichten op onze Website,
 • om ervoor te zorgen dat onze websites en systemen veilig zijn. om financiële en reputatieschade aan ons bedrijf te voorkomen.
Werving van kandidaten (contractanten, werknemers en dienstverleners)

Wij gebruiken de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen om uw vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid voor het werk te beoordelen.

Het is in ons legitieme belang om te beslissen of u bij ons komt werken, aangezien het voor ons bedrijf gunstig is om iemand aan te stellen met de juiste kwalificaties en ervaring om zijn werk efficiënt en in het belang van ons bedrijf te kunnen doen.

Wij gebruiken Identiteitsgegevens, Contactgegevens, Locatiegegevens en Kandidaatgegevens om uw geschiktheid voor een functie te beoordelen en om met kandidaten te communiceren.

Beoordelingen

Wanneer wij uw servicebeoordelingen vastleggen, bijvoorbeeld wanneer u goederen en diensten van ons koopt, kunnen wij dit opvolgen met een vraag over uw ervaring met de dienst om ons te helpen de klanttevredenheid te meten.

Het is in ons legitieme belang om onze overleving in een concurrerende markt te waarborgen door ervoor te zorgen dat onze diensten en goederen marktconform zijn en naar tevredenheid aan onze klanten en gebruikers worden geleverd.

Wij gebruiken identiteitsgegevens, contactgegevens, transactie-, marketing- en communicatiegegevens en chatsessies om goed te kunnen communiceren en te reageren op beoordelingen.

Onderzoek en analyse 

Voor statistische analyse, zodat wij diensten, Websites en Apps kunnen controleren en verbeteren of nieuwe kunnen ontwikkelen en wij kunnen voor deze doeleinden ook persoonsgegevens aggregeren.

Het is noodzakelijk voor ons en in ons legitieme belang (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren).

Wij gebruiken identiteitsgegevens, andere identificatiegegevens, contactgegevens, locatiegegevens, loyaliteitsgegevens, technische gegevens, betalingsgegevens, transactiegegevens, profielgegevens, kandidaatgegevens, marketing- en communicatiegegevens, chatsessies, geaggregeerde gegevens en gebruiksgegevens voor onderzoek en statistische analyse het soort persoonsgegevens dat wij gebruiken hangt af van de aard van het onderzoek en de analyse.

Gegevensanalyse

Wij gebruiken gegevensanalyses om onze Website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren.

onze producten/diensten, zodat wij onze producten en diensten kunnen ontwikkelen en onze website en diensten actueel en relevant kunnen houden. Wij hebben deze informatie nodig om ons bedrijf te ontwikkelen en onze marketingstrategie te informeren om de groei van ons bedrijf te waarborgen.

Wij kunnen locatiegegevens, technische gegevens, betalingsgegevens, transactiegegevens, profielgegevens, chatsessies, geaggregeerde gegevens en gebruiksgegevens gebruiken voor gegevensanalyse.

Rechten en vorderingen

Het is in ons legitieme belang om persoonsgegevens te gebruiken, wanneer dat noodzakelijk is,

 • om onze gebruiksvoorwaarden van de website, onze beleidsvoorwaarden of andere contracten af te dwingen of toe te passen.
 • om onze rechten uit te oefenen, ons te verdedigen tegen claims en ons te houden aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op ons en de derden met wie wij samenwerken.

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen.

Voor deze doeleinden kunnen wij identiteitsgegevens, andere identificatiegegevens, contactgegevens, locatiegegevens, loyaliteitsgegevens, technische gegevens, betalingsgegevens, transactiegegevens, profielgegevens, kandidaatgegevens, marketing- en communicatiegegevens, chatsessies, geaggregeerde gegevens en gebruiksgegevens gebruiken.

Wettelijke verplichtingen

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om aan de wet te voldoen (bijvoorbeeld als wij verplicht zijn mee te werken aan een politieonderzoek nadat een gerechtelijk bevel ons daartoe verplicht).

Wettelijke verplichting 

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals maar niet beperkt tot vereisten inzake gezondheidszorg, beveiliging en boekhouding.

Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld in antwoord op een verzoek van een rechtbank of een regelgevende instantie, wanneer een dergelijk verzoek wordt gedaan in overeenstemming met de wet.

Voor deze doeleinden kunnen wij identiteitsgegevens, andere identificatiegegevens, contactgegevens, locatiegegevens, loyaliteitsgegevens, technische gegevens, betalingsgegevens, transactiegegevens, profielgegevens, kandidaatgegevens, marketing- en communicatiegegevens, chatsessies, geaggregeerde gegevens en gebruiksgegevens gebruiken.

Rechten van de betrokkene

Verificatie van uw identiteit wanneer u uw rechten als betrokkene uitoefent.

Voldoen aan verzoeken om rechten van betrokkenen.

Wij kunnen identiteitsgegevens, andere identificatiegegevens, contactgegevens, locatiegegevens, loyaliteitsgegevens, technische gegevens, betalingsgegevens, transactiegegevens, profielgegevens, kandidaatgegevens, marketing- en communicatiegegevens, chatsessies, geaggregeerde gegevens en gebruiksgegevens voor deze doeleinden gebruiken, afhankelijk van het verzoek van de betrokkene zelf.

Criminele activiteiten 

Om frauduleuze of criminele activiteiten op te sporen, kunnen wij informatie delen met instanties zoals de politie.

Voor deze doeleinden kunnen wij identiteitsgegevens, andere identificatiegegevens, contactgegevens, locatiegegevens, loyaliteitsgegevens, technische gegevens, betalingsgegevens, transactiegegevens, profielgegevens, kandidaatgegevens, marketing- en communicatiegegevens, chatsessies, geaggregeerde gegevens en gebruiksgegevens gebruiken.

Toestemming

Wij kunnen uw toestemming nodig hebben om uw Persoonsgegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer wij Persoonsgegevens van Bijzondere Categorie over u verzamelen en gebruiken of wanneer wij een Legitiem belang hebben om u te e-mailen voor marketingdoeleinden enz.

Wij zullen uw toestemming vragen voordat wij u via e-mail of sms direct marketing berichten van derden sturen of voordat wij Persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid verwerken. U hebt het recht om uw toestemming voor marketing te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen.

Wanneer toestemming de enige reden is voor het gebruik van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment van gedachten te veranderen en/of uw toestemming in te trekken door te klikken op de knop Afmelden onderaan een toepasselijke e-mail of ons contactformulier.

Marketing
 • Voor de marketing van onze producten en diensten zoals e-mailmarketing nieuwsbrieven in het algemeen.
 • Om inhoud en advertenties aan u te leveren.
 • Om de doeltreffendheid te meten en te analyseren van de reclame die wij u aanbieden.
 • Om trends te monitoren zodat we de Apps kunnen verbeteren.
 • Om het gebruik van de Websites door bezoekers te vergemakkelijken, kunnen wij IP-adressen verzamelen en cookies opslaan op de apparaten van bezoekers.
 • Verzenden van direct marketingcommunicatie van derden naar u via e-mail, brieven of telefoongesprekken.

Voor deze doeleinden kunnen wij identiteitsgegevens, contactgegevens, locatiegegevens, technische gegevens, marketing- en communicatiegegevens en chatsessies gebruiken.

Bijzondere categorie persoonsgegevens
Installatie

Om een App te installeren en u als nieuwe App gebruiker te registreren.

Wij kunnen identiteitsgegevens, contactgegevens, locatiegegevens, loyaliteitsgegevens, technische gegevens, marketing- en communicatiegegevens, chatsessies en gebruiksgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken

Locatie 

Wanneer u onze mobiele Apps of onze website gebruikt, kunt u ons toestaan uw exacte locatie van uw apparaat te verkrijgen. Wij gebruiken deze informatie om gepersonaliseerde inhoud te leveren en voor analyses.

Voor deze doeleinden kunnen wij locatiegegevens, technische gegevens, betalingsgegevens en gebruiksgegevens gebruiken.

Pushmeldingen

We kunnen ook automatische ('push') meldingen aanbieden. Wij bieden pushmeldingen alleen aan als u ervoor kiest deze te ontvangen. U hoeft geen locatiegegevens te verstrekken of pushmeldingen in te schakelen om onze mobiele Apps te gebruiken .

Voor deze doeleinden kunnen wij locatiegegevens, technische gegevens, betalingsgegevens, profielgegevens en gebruiksgegevens gebruiken.

Reden voor de verwerking van persoonsgegevens van bijzondere aard:

Wanneer wij uw Persoonsgegevens uit speciale categorieën verwerken, moeten wij, naast de Wettelijke grondslag in de tabel Wettelijke grondslag, uw Persoonsgegevens uit speciale categorieën verwerken vanwege een aanvullende voorwaarde, waaronder:

 • U heeft ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven om die gegevens te verwerken;
 • Wij zijn wettelijk verplicht die gegevens te verwerken om te voldoen aan onze verplichtingen inzake "ken uw cliënt" en "witwasbestrijding" (of andere wettelijke verplichtingen die ons worden opgelegd);
 • De verwerking is noodzakelijk om onze verplichtingen uit hoofde van het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht of het socialezekerheidsrecht na te komen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • U hebt de gegevens kennelijk openbaar gemaakt; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek.

Gewoonlijk zullen wij die gegevens verwerken:

 • Met uw uitdrukkelijke toestemming; of
 • Op basis van wetenschappelijk onderzoek in het algemeen belang.

Voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens uit speciale categorieën kunt u de onderstaande tabel met persoonlijke gegevens uit speciale categorieën raadplegen of contact met ons opnemen. De ICO heeft hier nuttige informatie.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

Als wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ongerelateerd doel, stellen wij u daarvan op de hoogte en leggen wij u uit welke wettelijke basis ons daartoe in staat stelt.

Gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u informatie over diensten te verstrekken.

Wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw toestemming te verkrijgen om u bepaalde marketingmaterialen te verstrekken, zullen wij u dergelijke marketingmaterialen alleen verstrekken wanneer wij deze toestemming van u hebben verkregen.

U kunt het gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden stopzetten door de instructies in elke marketing-e-mail te volgen of door contact op te nemen met MLP via onze 'contact'-formulieren.

Uw persoonsgegevens veilig delen

Wij eisen dat alle derden de veiligheid van uw Persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen.

Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw Persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken. Wij staan hen alleen toe uw Persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Wij zorgen ervoor dat de verstrekte persoonsgegevens ook beperkt blijven tot het minimum dat wordt gebruikt voor elk van de diensten die door de externe dienstverleners worden geleverd.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende organisaties die ons helpen ons bedrijf te beheren en onze producten, toepassingen of diensten te leveren, of waar wij wettelijk verplicht zijn informatie te delen, waaronder met:

Twilio

IVR voice to API calls - Alleen de beperkte input requests versturen. Twilio slaat alleen het telefoonnummer op.

Meer informatie vindt u hier https://www.twilio.com/gdpr

Adres krijgen

Gebruikt om een lijst van adressen binnen een postcode te verkrijgen om geautomatiseerde formulierupdates mogelijk te maken. Verstuurt dederde partij alleen een postcode.

Meer informatie vindt u hier https://ideal-postcodes.co.uk/privacy_policy

Ideale postcodes

Gebruikt voor lengte- en breedtegraad, bijvoorbeeld zoek een aanbieding bij mij in de buurt. Dederde partij stuurt alleen een postcode.

Meer informatie vindt u hier https://ideal-postcodes.co.uk/privacy_policy

UK Voertuiggegevens

Car Registration Lookup om volledige auto details te krijgen, en dederde partij alleen een Car Registration te sturen.

Meer informatie vindt u hier https://ukvehicledata.co.uk/policies/GDPR-Privacy-Policy

TransUnion

Fraudepreventie-instrument dat IP- en diverse apparaatinformatie verstuurt.

Meer informatie is te vinden op https://www.transunion.co.uk/legal/privacy-centre

Vingerafdrukken

Fraudepreventie-instrument dat IP- en diverse apparaatinformatie verstuurt.

Meer informatie vindt u hier https://dev.fingerprintjs.com/v2/docs/privacy-policy

Locatie

https://www.transunion.com Fraud prevention tool sending IP and various device information.

Meer informatie vindt u hier https://www.transunion.com/privacypolicy/main?policy=main

Streep

Versturen van klantnamen, bankgegevens, adres

Meer informatie vindt u hier https://stripe.com/gb/privacy

Crunch betalingen
 • https://crunchpayments.com

Gebruikt om een Mastercard aan te maken en vereiste goodwill fondsen te laden. Stuur dederde partij voornaam, achternaam, DOB, bewijs van identificatie informatie.

Meer informatie vindt u hier https://crunchaccount.com/policies/Crunch%20Cardholder%20Privacy%20Policy.pdf

Google Translate

Gebruikt om informatieve tekst binnen een klantvraag ingediend op de campagne leverende website te vertalen van de ene taal naar de andere. Het verzenden van alle informatie in de door de klant ingediende zoekopdracht naar de derde partij. Google gebruikt uw inhoud niet voor andere doeleinden dan het leveren van de vertaalde tekstservice.

Meer informatie vindt u hier https://cloud.google.com/translate/data-usage

Ideale postcodes

Gebruikt voor lengte- en breedtegraad, bijvoorbeeld zoek een aanbieding bij mij in de buurt. Dederde partij stuurt alleen een postcode.

Meer informatie vindt u hier https://ideal-postcodes.co.uk/privacy_policy

Tekst lokaal
 • https://www.textlocal.com/

Gebruikt om SMS berichten te versturen. Versturen van dederde partij voornaam, achternaam, telefoonnummer.

Meer informatie vindt u hier https://www.textlocal.com/legal/privacy/

Postdiensten en koeriers
 • https://www.royalmail.com/

Gebruikt om prikkels te geven aan klanten. . Dederde partij een voornaam, achternaam en volledig postadres sturen.
Meer informatie vindt u hier https://www.royalmail.com/privacy-notice

DPD
 • https://www.dpd.co.uk/

Gebruikt om prikkels te geven aan klanten. . Dederde partij een voornaam, achternaam en volledig postadres sturen.
Meer informatie vindt u hier https://www.dpd.co.uk/privacy_policy.jsp

Parcel Force
 • https://www.parcelforce.com

Gebruikt om prikkels te geven aan klanten. . Dederde partij een voornaam, achternaam en volledig postadres sturen.
Meer informatie vindt u hier https://www.parcelforce.com/privacy

Google
 • https://www.google.com

Google Analytics is een externe dienstverlener om ons te helpen met het analyseren van klantinzichten.

Gebruikt voor het volgen van paginabezoeken. Verstuurt aan derden Pagina-informatie (URL, Titel), Browserinformatie (Browsernaam, Viewport of Kijkvenster, Schermresolutie, Java ingeschakeld, Flash-versie), Gebruikersinformatie (Locatie - IP-adres, Taal).
Meer informatie vindt u hier https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

 • Derden waaraan wij bepaalde diensten uitbesteden, zoals koeriers, leveranciers van IT-systemen of software, leveranciers van IT-ondersteuningsdiensten en leveranciers van document- en gegevensopslag;
 • platforms van derden voor het beheer en de levering van klantenrelatiebeheer (CRM);
 • Derden ten behoeve van de ontwikkeling van de App;
 • derden in het geval van een fusie, verkoop, joint venture, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze activa (inclusief maar niet beperkt tot in verband met een faillissement of een soortgelijke procedure);
 • Andere organisaties met het oog op bescherming en onderzoek van fraude/misdrijven;
 • Rechtbanken en overheden, regelgevende instanties of derden voor zover vereist door de wet, een gerechtelijk bevel of een beslissing van een bevoegde overheidsinstantie en met het oog op wetshandhaving.
 • Wij maken gebruik van leveranciers van IT-systemen of software, van IT-ondersteuningsdiensten en van leveranciers van documenten en gegevensopslag.
 • Wij gebruiken platforms van derden voor het beheer en de levering van klantenrelatiebeheer (CRM).
 • Derden ten behoeve van App
Zakelijke diensten

derden in het geval van een fusie, verkoop, joint venture, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze activa (inclusief maar niet beperkt tot in verband met een faillissement of een soortgelijke procedure);

Recht en Onderzoeken
 • Andere organisaties met het oog op bescherming en onderzoek van fraude/misdrijven;
 • Rechtbanken en overheden, regelgevende instanties of derden voor zover vereist door de wet, een gerechtelijk bevel of een beslissing van een bevoegde overheidsinstantie en met het oog op wetshandhaving.

Waarom wij uw persoonsgegevens delen

Als algemeen principe delen wij gegevens om onze diensten of aanbiedingen te vergemakkelijken of te verbeteren. Wij krijgen uw uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens delen met derden voor marketingdoeleinden.

U kunt het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden weigeren door de afmeldlink in elke marketingmail te volgen of door contact met ons op te nemen via ons contactformulier.

Van tijd tot tijd kunnen wij Persoonsgegevens en andere informatie die wij over u hebben verzameld, delen:

 • Om hulp te krijgen bij het runnen van ons bedrijf en het leveren van onze producten, Apps en diensten;
 • Wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals in antwoord op rechterlijke bevelen of juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, te beschermen of uit te oefenen of ons te verdedigen tegen juridische claims of eisen;
 • Wanneer wij worden overgenomen door of fuseren met een andere entiteit (in welk geval wij zullen eisen dat een dergelijke entiteit onze verplichtingen onder deze Privacyverklaring overneemt of u informeert dat u onder een nieuwe Privacyverklaring valt);
 • Als wij geloven dat dit noodzakelijk is om illegale activiteiten, fraude of situaties met potentiële bedreigingen voor de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van een persoon, of andere dwingende omstandigheden te onderzoeken, te voorkomen of op te treden; of
 • Als wij het nodig achten om situaties te onderzoeken, te voorkomen of op te treden met betrekking tot misbruik van onze infrastructuur of het internet in het algemeen (zoals omvangrijke spamming, denial-of-service-aanvallen of pogingen om de veiligheid van de Website-infrastructuur te compromitteren), of om anderszins onze activa of rechten te beschermen.

Het delen van uw persoonsgegevens in het buitenland

Houd er rekening mee dat wij persoonlijke informatie over het algemeen naar het buitenland kunnen sturen om, maar niet beperkt tot, redenen die verband houden met de verwerking en opslag door onze dienstverleners. Wij kunnen bijvoorbeeld

Wanneer wij dit doen, zullen wij ervoor zorgen dat de gegevens een passend beschermingsniveau hebben en dat de overdracht in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Vaak is deze bescherming vastgelegd in een contract met de organisatie die de informatie ontvangt. U kunt meer details vinden over de bescherming van uw informatie wanneer deze naar het buitenland wordt doorgegeven door contact met ons op te nemen.

Voorbeelden van diensten zijn:

Twilio

IVR voice to API calls - Alleen de beperkte input requests versturen. Twilio slaat alleen het telefoonnummer op.

Meer informatie vindt u hier https://www.twilio.com/gdpr

Iovation

https://www.transunion.com Fraud prevention tool sending IP and various device information.

Meer informatie vindt u hier https://www.transunion.com/privacypolicy/main?policy=main

Streep
 • https://stripe.com/
 • Online betalingsgateway die we gebruiken voor de verwerking van betalingen;
  Het verzenden van klantnamen, bankgegevens, adres.

Meer informatie vindt u hier https://stripe.com/gb/privacy

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw Persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of op ongeoorloofde wijze toegankelijk zijn, gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Bovendien beperken wij de toegang tot uw Persoonsgegevens tot werknemers, agenten, contractanten en andere derden die deze gegevens nodig hebben. Zij verwerken uw Persoonsgegevens alleen in onze opdracht en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Wij testen periodiek de beveiliging van onze systemen op kwetsbaarheden.

Risico

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, hebben wij geen controle over wat er gebeurt tussen uw apparaat en de grens van onze informatie-infrastructuur. U dient zich bewust te zijn van de vele informatiebeveiligingsrisico's die bestaan en passende maatregelen te nemen om uw eigen informatie te beveiligen.

Inbreuken

Wij beschikken over procedures om vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging aan te pakken. Wij zullen u en elke toepasselijke toezichthouder in kennis stellen van een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

U dient zich ervan bewust te zijn dat informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) kan worden bewaard door uw ISP (Internet Service Provider), de hosting provider en elke derde partij die toegang heeft tot uw internetverkeer.

Onze Website en Apps kunnen links bevatten naar websites en plugins van derden, bijvoorbeeld een social media login plugin. Als u ervoor kiest deze websites, plugins of diensten te gebruiken, kunt u uw gegevens aan deze derden verstrekken.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van die websites, plugins of diensten. Het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Persoonsgegevens valt onder de privacyverklaringen van deze derden en niet onder deze Privacyverklaring. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaringen van de betreffende derden te lezen.

Wij richten ons niet op kinderen en onze Website, Diensten en Apps zijn niet bedoeld om kinderen aan te trekken. Onze online diensten die Persoonsgegevens verzamelen zijn dan ook niet gericht op en wij verzoeken dergelijke personen geen Persoonsgegevens aan ons te verstrekken, ook niet via Cookies.

Minderjarigen moeten uitdrukkelijke toestemming krijgen van ouders of wettelijke voogden voordat zij Persoonsgegevens kunnen inzien of verstrekken. Indien een ouder of voogd ons meedeelt, of op andere wijze ontdekt, dat een minderjarige onder de 18 jaar zijn Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, zullen wij de Gegevens van de minderjarige die in ons bezit zijn, verwijderen.

Wij bewaren uw Persoonsgegevens in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, met inbegrip van het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

Om de juiste bewaartermijn voor Persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de Persoonsgegevens, het risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw Persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Wij gebruiken Cookies en soortgelijke technologieën zoals pixels, tags en andere identificatoren om uw voorkeuren te onthouden, om te begrijpen hoe onze Website en onze Apps worden gebruikt en om ons marketingaanbod aan te passen.

Meer details vindt u in onze Cookie Notice.

U hebt verschillende rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De rechten waarover u beschikt zijn afhankelijk van de reden waarom wij uw gegevens verwerken en worden uiteengezet in de tabel met uw rechten. Informatie over uw rechten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens is ook te vinden op https://ico.org.uk/for-the-public/.

UW RECHTDETAILS
Recht op informatieWij zijn wettelijk verplicht u beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie te verstrekken over uw persoonsgegevens en het gebruik dat wij ervan maken. Wij hebben deze mededeling geschreven om dat te doen, maar als u vragen heeft of meer specifieke informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.
Recht op toegangU hebt het recht om ons om kopieën van uw persoonsgegevens te vragen. Dit recht geldt altijd. Er zijn enkele uitzonderingen, waardoor u niet altijd alle informatie krijgt. Wanneer u deze gegevens opvraagt, staat dit bekend als het doen van een verzoek om toegang tot gegevens (DSAR). In de meeste gevallen is dit gratis; in een beperkt aantal gevallen, bijvoorbeeld bij herhaalde verzoeken om meer kopieën, kunnen wij echter administratiekosten in rekening brengen. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Recht op correctieU hebt het recht om ons te vragen informatie te corrigeren die volgens u onjuist is. U hebt ook het recht om ons te vragen informatie aan te vullen die volgens u onvolledig is. Dit recht is altijd van toepassing. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Recht op wissenU hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te wissen. Wij hebben het recht te weigeren aan een verzoek tot wissen te voldoen indien wij de Persoonlijke gegevens om een van de volgende redenen:

 • Het recht op vrije meningsuiting en informatie uitoefenen.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Om een taak in het algemeen belang uit te voeren of officieel gezag uit te oefenen.
 • Voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk onderzoek, historisch onderzoek of statistische doeleinden.
 • Voor de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de uitoefening van dit recht.

Recht op beperking van de verwerkingU kunt ons vragen de verwerking van uw Persoonlijke gegevens. Wij zullen de gegevens nog steeds bewaren, maar niet verder verwerken. Dit recht is een alternatief voor het recht op wissen. Als een van de volgende voorwaarden van toepassing is, kunt u het recht op beperking van de verwerking uitoefenen:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is onwettig.
 • Wij hebben de Persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de Persoonsgegevens zijn nodig voor een juridische procedure.
 • Het recht op bezwaar is uitgeoefend en de verwerking is beperkt in afwachting van een besluit over de status van de verwerking.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de uitoefening van dit recht.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerkingU hebt het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking. U kunt ook bezwaar maken als de verwerking plaatsvindt voor een taak van algemeen belang, de uitoefening van het openbaar gezag dat aan u is opgedragen of uw legitieme belangen (of die van een derde).

Neem contact met ons op voor meer informatie over de uitoefening van dit recht.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

Dit recht is alleen van toepassing als wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst en de verwerking geautomatiseerd is.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de uitoefening van dit recht.

Hoe uw rechten uitoefenen 

In de meeste gevallen hoeft u geen kosten te betalen voor het uitoefenen van uw rechten. Wij hebben een maand de tijd om u te antwoorden.

Om uw rechten uit te oefenen of meer informatie te krijgen over de uitoefening ervan, kunt u contact met ons opnemen en ons voldoende informatie geven om u te identificeren.

Wij hopen dat wij uw vragen of zorgen over het gebruik van uw gegevens kunnen oplossen. Gelieve eerst en titel van uw e-mail "Klacht". Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en we zullen ons best doen om uw problemen op te lossen. The Marketing Lounge Partnership zet zich in om klachten snel, effectief en eerlijk te behandelen.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de EER-lidstaat waar u werkt of gewoonlijk woont, of waar een vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

De toezichthoudende autoriteit in het Verenigd Koninkrijk is de ICO, die kan worden gecontacteerd op https://ico.org.uk/concerns of telefonisch op 0303 123 1113.

Woordenlijst

Geaggregeerde gegevensbetekent gegevens die kunnen worden samengesteld uit numerieke of niet-numerieke gegevens.

De gegevens worden verzameld en samengevat ten behoeve van statistische analyse of verslaglegging. Door de niet-specifieke aard van de informatie blijven ze beperkt tot het herkennen van algemene trends.

Zij kunnen van uw persoonsgegevens worden afgeleid, maar worden in de wet niet als persoonsgegevens beschouwd, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen.

Anonimiseringis een vorm van informatiesanering met als doel de bescherming van de privacy. Het is het proces waarbij persoonlijk identificeerbare informatie uit gegevensreeksen wordt verwijderd, zodat de personen die door de gegevens worden beschreven anoniem blijven.

Om echt anoniem te zijn volgens de GDPR in het VK en de GDPR in de EU, moeten de persoonsgegevens worden ontdaan van voldoende elementen om de persoon niet langer te kunnen identificeren. Als u echter op enig moment met redelijkerwijs beschikbare middelen de personen naar wie de gegevens verwijzen opnieuw kunt identificeren, zijn die gegevens niet daadwerkelijk geanonimiseerd, maar slechts gepseudonimiseerd en onderworpen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Voor meer informatie van de ICO lees hier

App(s)betekent een toepassing die een computerprogramma of stuk software is dat voor een bepaald doel is ontworpen en dat u op een mobiele telefoon of een ander mobiel apparaat kunt downloaden.

Apps

Momenteel zijn er geen openbaar gepubliceerde apps beschikbaar.
Onze apps omvatten iOS App (Apple App Store) en Google Play Store apps.

ToestemmingDe UK GDPR. en EU GDPR. stelt een hoge norm voor toestemming: toestemming moet worden gegeven door een duidelijke bevestigende handeling waarbij de betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens, bijvoorbeeld door een schriftelijke verklaring, ook langs elektronische weg, of een mondelinge verklaring.

Controllerde natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of enige andere entiteit of persoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Onze inschrijving als controleur in het gegevensbeschermingsregister van de ICOis te vinden op de website van de ICO.

MLP Fulfilment Services Limited

The Cow Shed, Walnut Tree Farm, Lower Stretton, Cheshire, Verenigd Koninkrijk, WA4 4PG.

Referentie: Z3440243

MOTTCOMBE LOWNDES LIMITED

The Cow Shed, Walnut Tree Farm, Lower Stretton, Cheshire, Verenigd Koninkrijk, WA4 4PG.

Referentie: Z2931132

The Marketing Lounge Partnership Limited

The Cow Shed, Walnut Tree Farm, Lower Stretton, Cheshire, Verenigd Koninkrijk, WA4 4PG.

Referentie: Z1417385

Cookiesbetekent een klein bestand van letters en cijfers dat wordt opgeslagen op een browser of de harde schijf van een computer. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van een computer.

De voor de verwerking verantwoordelijken moeten de geïnformeerde toestemming van de gebruikers hebben voordat zij cookies op het apparaat van een gebruiker opslaan en/of hem volgen.

Lees voor meer informatie onze

De ICO geeft hier informatie over cookies.

DPA 2018 UK Data Protection Act 2018

Data Protection Act 2018 (legislation.gov.uk)

Wet op de gegevensbeschermingbetekent alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy die van tijd tot tijd van kracht is, met inbegrip van de GDPR in het Verenigd Koninkrijk en de GDPR in de EU, de Richtlijn 2002/58/EG inzake elektronische communicatie (zoals bijgewerkt door Richtlijn 2009/136/EG) en de Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 (SI 2003 nr. 2426), zoals gewijzigd, en alle andere wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens en alle andere wetgeving en wettelijke vereisten die van tijd tot tijd van kracht zijn en die van toepassing zijn op het gebruik van persoonsgegevens.
Encryptie is het proces dat leesbare tekst vervormt, zodat deze alleen kan worden gelezen door de persoon die de geheime code, of decoderingssleutel, heeft. Het helpt bij het beveiligen van gevoelige informatie.

Zie voor meer informatie de encryptievoorschriften van de ICO en de GDPR.

Vertegenwoordiger van de EUde GDPR vereist dat organisaties die niet in de EU om een vertegenwoordiger te benoemen in een EU-lidstaat (of de EER), indien i) blijkt dat de organisatie voornemens is goederen of diensten aan te bieden aan personen in de EU of ii) het volgt het gedrag van individuen in de EU (of de EER).

Voor meer informatie zie de ICO informatie hier

EU GDPRbetekent de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de richtlijn.

Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) - officiële juridische tekst (gdpr-info.eu)

ICObetekent het Bureau van de commissaris voor informatie, de UKeen onafhankelijke autoriteit die is opgericht om de informatierechten in het algemeen belang te handhaven en om de openheid van overheidsinstanties en de privacy van gegevens voor particulieren te bevorderen.

Home | ICO

Risico's voor de informatiebeveiligingomvat de gevolgen voor personen of organisaties die kunnen voortvloeien uit de bedreigingen en kwetsbaarheden in verband met de werking en het gebruik van informatiesystemen en de omgeving waarin die systemen functioneren.

Wettelijke basisonder de EU GDPR en de UK GDPR, u moet een geldige rechtsgrondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Er zijn zes rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens beschikbaar:

(a) Toestemming: de betrokkene heeft duidelijk toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een specifiek doel.

(b) Contract: de verwerking is noodzakelijk voor een contract, of omdat vóór het sluiten van een contract specifieke stappen zijn ondernomen.

(c) Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van de wet (met uitzondering van contractuele verplichtingen).

(d) Vitale belangen: de verwerking is noodzakelijk om iemands leven te beschermen.

(e) Publieke taak: de verwerking is voor u noodzakelijk om een taak van algemeen belang te vervullen of voor uw officiële functies, en de taak of functie heeft een duidelijke rechtsgrondslag.

(f) Legitieme belangen: de verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van een organisatie of de legitieme belangen van een derde, tenzij er een goede reden is om de persoonsgegevens van de betrokkene te beschermen die zwaarder weegt dan die legitieme belangen. (Dit geldt niet als een organisatie een overheidsinstantie is die gegevens verwerkt om haar officiële taken uit te voeren).

Voor meer informatie

Wettelijke basis voor verwerking | ICO

Art. 6 GDPR - Rechtmatigheid van de verwerking

GDPR: rechtsgrondslagen voor verwerking, met voorbeelden - IT Governance UK Blog

Speciale categorie gegevens

Gegevens van bijzondere aard zijn persoonsgegevens die meer bescherming behoeven omdat ze gevoelig zijn.

Om bijzondere categorie gegevens rechtmatig te verwerken, moet u zowel een rechtmatige grondslag onder artikel 6 van de Britse GDPR en EU GDPR als een afzonderlijke voorwaarde voor verwerking onder artikel 9 vaststellen. Deze hoeven niet aan elkaar gekoppeld te zijn.

Beoordeling van rechtmatige belangen (LIA)is een vorm van risicobeoordeling en moet door een organisatie worden uitgevoerd wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang. De LIA is opgesplitst in drie stappen:

 • Beoordelen of er sprake is van een rechtmatig belang.
 • Vaststelling van de noodzaak tot verwerking.
 • Het uitvoeren van de balanstest.

Beoordeling legitiem belang (LIA) | ICO

Netto Promotor Score (NPS)is een beoordelingsinstrument. Het belangrijkste doel van de Net Promoter Score (NPS) vraag is om een score te berekenen zodat we de mate van loyaliteit en tevredenheid van de klant aan ons bedrijf kunnen bepalen.
Persoonlijke gegevens Dit wordt ook "persoonsgegevens" genoemd en betekent alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Inbreuk op persoonsgegevens

 

betekent een inbreuk op de beveiliging die leidt tot accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of niet-geautoriseerde bekendmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Privacyverklaring(soms ook privacybeleid of kennisgeving van eerlijke verwerking genoemd) is een openbaar document van een organisatie waarin wordt uitgelegd hoe die organisatie persoonsgegevens verwerkt en hoe zij de beginselen inzake gegevensbescherming toepast op grond van de artikelen 12, 13 en 14 van de GDPR van de EU en de GDPR van het Verenigd Koninkrijk.
Processorbetekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Verwerkers handelen namens en onder het gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke. Daarbij dienen zij eerder de belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke dan hun eigen belangen.

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst) (legislation.gov.uk)

Bijzondere categorie persoonsgegevenssommige van de persoonsgegevens dat het proces van organisaties gevoeliger is en meer bescherming behoeft. Onder de GDPR staat dit bekend als 'speciale categorieën van persoonsgegevens'en bevat informatie over de persoon:

 • Race
 • Etniciteit
 • Politieke standpunten
 • Religie, spirituele of filosofische overtuigingen
 • Biometrische gegevens voor ID-doeleinden
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens over het seksleven
 • Seksuele geaardheid
 • Genetische gegevens

Om bijzondere categorie persoonsgegevens rechtmatig te verwerken, moeten wij zowel een rechtmatige grondslag onder artikel 6 van de Britse GDPR en EU GDPR als een afzonderlijke voorwaarde voor verwerking onder artikel 9 vaststellen . Deze hoeven niet aan elkaar gekoppeld te zijn.

Artikel 9 van de GDPR van het Verenigd Koninkrijk bevat tien voorwaarden voor de verwerking van gegevens van bijzondere aard.

Vijf daarvan vereisen dat wij voldoen aan aanvullende voorwaarden en waarborgen die zijn vastgelegd in de Britse wetgeving, in Schedule 1 van de DPA 2018.

Bijzondere categorie persoonsgegevens Voorwaarden voor verwerking de voorwaarden voor verwerking speciale categorie gegevens:

(a) Uitdrukkelijke toestemming
b) Werkgelegenheid, sociale zekerheid en sociale bescherming (indien wettelijk toegestaan)
c) Vitale belangen
d) Instellingen zonder winstoogmerk
e) Openbaarmaking door de betrokkene
f) Rechtsvorderingen of gerechtelijke handelingen
g) Redenen van zwaarwegend algemeen belang (met een rechtsgrondslag)
h) Gezondheid of sociale zorg (met een rechtsgrondslag)
i) Volksgezondheid (met een rechtsgrondslag)
j) Archivering, onderzoek en statistieken (met een rechtsgrondslag)

Toezichthoudende autoriteitende gegevensbeschermingsautoriteit die belast is met het toezicht op de naleving van de GDPR in elke lidstaat van de Europese Unie.

Wat zijn gegevensbeschermingsautoriteiten? | Europese Commissie (europa.eu)

Tracking PixelsEen trackingpixel is een HTML-codefragment dat wordt geladen wanneer een gebruiker een website bezoekt of een e-mail opent. Het is nuttig voor het verzamelen van informatie over bezoekers op een website hoe zij surfen, op welk type advertenties zij klikken, enz.
UK GDPRbetekent de GDPR zoals omgezet in nationale wetgeving van het Verenigd Koninkrijk door de werking van sectie 3 van de European Union (Withdrawal) Act 2018, samen met de DPA 2018, de Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019, en andere gegevensbeschermings- of privacywetgeving die van tijd tot tijd van kracht is in het Verenigd Koninkrijk.

De GDPR in het VK | ICO

Website

 

mlp.agency, taketime.co.uk en met inbegrip van alle subdomeinen daarvan, nu en in de toekomst.